Tilbage

Hvis du har lyst til at læse mere om slægten, så kan du finde litteratur og lignende her:Hardsyssels Aarbog 1935 bind 29
Slægten fra Vester Rammeskov v/lærer Andreas Sidelmann.  Side 44-60
  
Omtaler bl.a. Mads Christian Christensen (Ane 18) og Karen Marie Andersdatter Skov (Ane 19) og deres børn.Hardsyssels Aarbog 1993 2. række bind 27
Rønland - før Cheminova af Ander V. Langer. Side 51-70


Omtaler bl.a. Jens Røn Christiansen og Voldborg Iversdatter og deres børn.Bæksgaard, Tørring sogn Skodborg Herred 1610-1980,
Kr.  Gay  1980


Omtaler bl. a. Mads Jensen Bæk (Ane 140)  og  Anne Christensdatter (Ane 141) og deres efterkommere


Slægtsbog for efterkommere efter Peder Danielsen født 1806 gaardejer og sognefoged i Neder Busklund, Balle sogn.
Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1961


Slægtsbog for en stor del af Balle-grenen. Peder Danielsens forældre: Daniel Pedersen Munk (Ane 40) og Ane Christensdatter (Ane 41).

Om de gamle Degne
Af Severin Christensen Sortfeldt.
Historisk Aarbog for Thy og V. Han Herred årgang 1918


Biografier om de gamle degne bl.a. Albert Henriksen Bondo på Jegindø.

Balle Sogn af Silkeborgegnens Historie
Rasmus Mortensen
Silkeborg Centralbiblioteks Forlag 1946


Om Balle sogns historie. Af sognets beboer nævnes bl.a. Peder Jensen Munk, Kristen Sørensen, Daniel Pedersen og Daniel Kristensen.

Slægters spor i Bølling sogn
Per Vig, Erik Villumsen og Jens Kristian Holmgaard, 2001

Om Bølling sogn. Af sognets beboer nævnes bl.a. Hans Eskesen, Bodil Kirstine Hansdatter og hendes børn:  Ane Else Jacobsdatter, Appelone Jacobsdatter og Karen Jacobsdatter.


Vort sogns historie

Her finder du en digital udgave af  bogserien Vort sogns historie der udkom i årene 1950-58.


Hardsyssels Aarbog 1908  side 130-136
Niels Møller i Vedersø af Evald Tang Kristensen

Hardsyssels Aarbog 1908 side 137-140
Lidt mere om de gamle møllerfolk i Vedersø af P. Storgaard Pedersen


Artikler om Niels Madsen og Ane Kirstine Pedersdatter - møllefolk i Vedersø mølle.


Man er vel Hardbo...
1. bind med slægtshistoriske fortællinger og 2. bind med anetavle og efterslægtstavler – samt et tredje bind særligt til efterkommerne af fætre og kusiner til anetavlens nr. 1.


I første bind i kap. 35 "Enken på Østergaard" omtales Jens Povelsen (Ane 64) og Edel Pedersdatter (Ane 65).  I andet bind  flere slægtstavler  med  relation  til  slægten.

Folk og beboelser i Vedersø
af Svend Aage Nielsen, Udgivet af Vedersø Borgerforening 1993

Beskrivelse af ejere m.m.for beboelser i Vedersø, bl.a. Møllebakken 5, der er min fars barndomshjem.

Hardsyssels Aarbog 1972 side 136-137
Lidt om en gammel slægt, som i mange år har haft tilknytning til Lemvig- og Holstebro-egnen af Vinkel Sidelmann


Artikel om Peder Stokkemark Sidelmann og hans børn

Fra fæstebonde til selvejer,
Bøvling Sogn 1770-1830
af Svend Brorson Nielsen, Bøvling Lokalhistorisk Forlag 1987.


Om fæstebønderne under Rystensteen i Bøvling Sogn, bl. Maagaard, Smørpøt og Lykke

Først til Mølle - Rækkergaards Mølle
Anders Stengaard, Per Vig, Erik Villumsen, Erik Rasmussen og Jens Kristian Holmgaard


Om Rækkergaards Mølle, dens ejere gennem tiden, herunder Jacob Jørgensen (Ane  44) og om dens udvikling fra vandmølle i 1600-tallet til Bryghus i 2006.Efterkommere af Niels Christensen Herping fra Øster Herping i Trans
Samlet af Kr. Krarup og Kr. Gay, 1972

Om efterkommere efter Niels Christensen Herping, bl.a. Johanne Nielsdatter Herping.

Slægten  Bundgaard fra Tøndering sogn
Dansk Slægtshistorie, Kjellerup 1963-1965

Forslægt og efterkommere for Jens Christensen Bundgaard og hustru Kirsten Mortensdatter.

Slægtsbog over Slægten Jeppesen Jensen
Dansk Slægtshistorie, Kjellerup

Indeholder fælles aner bl.a. Iver Christensen Aand, Peder Nielsen Colding og Niels Pedersen Abildgaard