Tilbage   Her finder du historier, artikler og fortællinger, der ikke direkte omhandler slægten. Det kan være af historisk art, som har relation til slægtens egn, håndværk, begivenheder o.s.v.
Når man søger efter oplysninger om slægten, finder man også ind imellem oplysninger, der ikke vedrører ens egen slægt, men som er sjove, spændende eller måske tankevækkende. Fælles for dem er, at de er for gode til bare at forsvinde tilbage i glemsel på arkiverne, uden der er andre end en selv, der har haft glæde af dem. Måske er der andre, der kan bruge dem i deres slægt. Artikelserie fra Midtjyllands Avis af Svend Petersen, Glarbo, om livet i Tønning.


 Gamle danske hjem; det 16de, 17de og 18de aarhundrede


 Danske Bygningsudtryk


 Tanker indgivet af en kærlig fader sin Søn Ove Henrich Juel i anledning af 9de fødsels Aars dag i April 1779

 Mærkedage


 Penge